Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Kế toán mong muốn hiển thị tên nhà cung cấp, khách hàng trên hợp đồng mua, hợp đồng bán để kế toán không chọn nhầm đối tượng

Kế toán mong muốn hiển thị tên nhà cung cấp, khách hàng trên hợp đồng mua, hợp đồng bán để kế toán không chọn nhầm đối tượng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R27, trên Hợp đồng bán, Hợp đồng mua cho phép theo dõi tên đối tượng để tránh nhầm lẫn đối tượng khi đơn vị thực hiện quản lý mã theo số

Chi tiết thay đổi

 • Trên Hợp đồng bán bổ sung thêm thông tin Tên khách hàng, trên Hợp đồng mua bổ sung thêm thông tin chi tiết Tên nhà cung cấp và cho phép sửa lại
 • Giả sử ngày 03/11/2017 đơn vị thực hiện ký kết Hợp đồng mua hàng đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hương Lan về cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho công ty, để lập Hợp đồng người dùng thực hiện các bước sau:
 • Vào Mua hàng\Hợp đồng mua chọn thêm Hợp đồng mua

 

 • Nếu đơn vị lập Hợp đồng mua từ Đơn mua hàng thì Tên NCC sẽ tự động lấy theo tên đối tượng trên Đơn mua hàng
 • Sau khi thực hiện lập hợp đồng mua, đơn vị ký kết hợp đồng bán với Công ty cổ phần dệt may Hương Giang về cung ứng hàng hóa, để thực hiện lập Hợp đồng bán thực hiện các bước sau:
 • Vào phân hệ Hợp đồng, thực hiện thêm mới Hợp đồng bán:

   

 • Trường hợp lập Hợp đồng bán từ Đơn đặt hàng:
  • Nếu chọn nhiều đơn hàng cùng đối tượng, Tên khách hàng sẽ lấy trong danh mục tương ứng với Khách hàng trên các đơn hàng được chọn.
  • Nếu chọn nhiều đơn hàng khác đối tượng thì không cập nhật lại thông tin Tên khách hàng trên hợp đồng.
  • Nếu chọn một đơn hàng thì Tên khách hàng sẽ lấy giống tên đối tượng của Đơn đặt hàng được chọn.Xem thêm
Khi in mã vạch, kế toán muốn xác định được các VTHH hàng hóa cần in mã vạch, số lượng mã vạch cần in để tiết kiệm chi phí in mã vạch.
Khi in báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Khi in LSX (chi tiết NVL), kế toán muốn thể hiện được số lượng TP, NVL theo ĐVT chính và ĐVT để phục vụ kiểm tra, đối chiếu với phiếu xuất kho
Kế toán muốn khi in chứng từ kế toán tại chứng từ mua hàng không qua kho, hiển thị được thông tin: Đối tượng sử dụng, khoản mục chi phí phát sinh
Kế toán mong muốn có báo cáo chi tiết công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Khi in đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị được hình ảnh VTHH để bộ phận giao hàng và sản xuất không bị nhầm lẫn
Khi in phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kế toán muốn hiển thị thông tin số điện thoại của đại lý để phục vụ cho quá trình giao hàng được thuận tiện.
Khi xem/in sổ chi tiết mua hàng, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện rõ nguồn gốc VTHH để làm báo cáo quản trị và và gửi báo mua hàng theo yêu cầu của sở công thương.
Kế toán trưởng muốn khi người dùng không có quyền sửa trên phân hệ TSCĐ thì không được sửa TSCĐ khi xem nhanh chứng từ ghi tăng TSCĐ từ tab Sổ TSCĐ
Kế toán mong muốn Giá trị đã thanh toán của hợp đồng mua trên danh sách hợp đồng không phản ánh nghiệp vụ giảm giá hàng mua (Nợ TK 331/Có TK 241) để số liệu chính xác
Khi in báo cáo So sánh số lượng bán, doanh số bán theo thời gian, kế toán muốn hiển thị số lượng bán theo đúng ĐVT ghi nhận để không phải giải trình lại cho giám đốc
Khi thực hiện cập nhật hàng loạt đơn giá bán của VTHH (giá cố định, giá bán 1, 2,3) theo ĐVT chính, kế toán muốn tự động cập nhật đơn giá bán VTHH theo ĐVT chyển đổi
Khi in hóa đơn bán hàng (mẫu đặt in), kế toán mong muốn có thêm thông tin Chi nhánh ngân hàng của KH để thuận tiện trong công tác bán hàng và thu tiền KH.
Khi nhân bản chứng từ chuyển tiền nội bộ, kế toán mong muốn khi sửa thông tin lý do chuyển tiền thì diễn giải chi tiết phải ăn theo nhằm tiết kiệm thao tác, thời gian
Khi in báo cáo Bảng cân đối kế toán, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Khi in báo cáo Lưu chuyển tiền tệ, kế toán muốn những chỉ tiêu không có phát sinh thì không hiển thị để tiết kiệm chi phí in ấn
Kế toán mong muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn đặt hàng để theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Kế toán muốn có báo cáo tổng hợp công nợ theo đơn mua hàng để theo dõi được Tổng số tiền phải trả, số đã thanh toán, số còn phải trả để theo dõi thanh toán cho NCC