Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nghiệp vụ vay vốn trực tuyến đã đáp ứng cho những Ngân hàng nào?

2. Sau khi gửi hồ sơ bao lâu thì doanh nghiệp nhận kết quả phê duyệt online?

3. Cần chuẩn bị gì nếu nhận được kết quả phê duyệt online là Đồng ý?

4. Nhận được kết quả Đồng ý phê duyệt online thì doanh nghiệp có chắc chắn được vay vốn hay không?

5. Thời gian từ khi được phê duyệt online đến khi phê duyệt chính thức, giải ngân là bao nhiêu lâu?


6. Các công việc phải làm sau khi được phê duyệt chính thức là gì?

7. Có thể gửi hồ sơ vay nhiều lần không?Xem thêm