Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Hướng dẫn cách thức trả lời các câu hỏi của Ngân hàng khi lập hồ sơ vay vốn trực tuyến.
2. Hướng dẫn
1. Tổng doanh thu trên tờ khai thuế

2. Tổng số dư nợ vay (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) tại các tổ chức tín dụng tính đến thời điểm hiện tại

3. Dư nợ vay ngắn hạn (dưới 12 tháng) tại các tổ chức tín dụng ở thời điểm hiện tại

4. Doanh nghiệp có phát sinh nợ quá hạn trong quá khứ hay chưa?
3. Lưu ý
  • Khách hàng vui lòng khai báo các thông tin chính xác, trung thực. Ngân hàng có thể thẩm định tính chính xác của thông tin sau khi phê duyệt online bằng nhiều hình thức như: kiểm tra đối chiếu với hệ thống liên ngân hàng...Sự sai lệch của thông tin khai báo có thể dẫn đến câu trả lời khác nhau về việc phê duyệt tín dụng của Ngân hàng.
  • Các thông tin đã khai báo trên đây có thể sẽ được Ngân hàng kiểm tra (nếu cần), vì vậy quý khách vui lòng lưu giữ các bằng chứng để chứng minh các thông tin khai báo là đúng.


Xem thêm