Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Giá thành > Khi nhập kho thành phẩm, chương trình cảnh báo thành phẩm không có trong danh sách thành phẩm của đối tượng THCP thì phải làm thế nào?

Khi nhập kho thành phẩm, chương trình cảnh báo thành phẩm không có trong danh sách thành phẩm của đối tượng THCP thì phải làm thế nào?


1. Mô tả:
Khi nhập kho thành phẩm sản xuất, chương trình xuất hiện cảnh báo.

2. Nguyên nhân:
  • Do khi có thêm thành phẩm mới, Kế toán quên chưa thêm Thành phẩm này vào Đối tượng THCP.
  • Khi nhập kho thành phẩm sản xuất, Kế toán vẫn chọn đối tượng THCP cho thành phẩm này.
=> Khi tính giá thành, chương trình chỉ tính giá thành cho các thành phẩm đã được chọn vào đối tượng THCP. Vì vậy, toàn bộ chi phí phát sinh sẽ tập hợp hết vào những thành phẩm đã được chọn vào đối tượng THCP, làm giá thành của những thành phẩm này bị tăng lên, sai với thực tế.
3. Cách xử lý:
1. Kiểm tra lại xem Thành phẩm trên câu cảnh báo, đã chọn đúng đối tượng THCP chưa. Nếu chưa cần chọn lại cho đúng.

2. Nếu đúng rồi thì cần thêm thành phẩm vào đối tượng THCP bằng cách:
  • Vào menu Danh mục\Đối tượng THCP.
  • Chọn đối tượng THCP cần thêm thành phẩm
  • Tại cột Mã thành phẩm, chọn thành phẩm cần thêm vào đối tượng THCP.
  • Nhấn Cất.
3. Thực hiện lại bước nhập kho thành phẩm sản xuất (nếu ban đầu khi xuất hiện cảnh báo, kế toán chưa cất chứng từ).


Xem thêm