Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Giá thành > Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?

Khi tính giá thành, chương trình cảnh báo vừa có phát sinh phiếu xuất kho nguyên vật liệu, vừa có phiếu nhập kho thành phẩm thì làm thế nào?


1. Nội dung

Khi thực hiện tính giá thành, chương trình xuất hiện cảnh báo
2. Nguyên nhân
Trong kỳ đơn vị sản xuất thành phẩm A và cũng xuất chính thành phẩm A đó ra để sản xuất tiếp.
Ví dụ: Đơn vị xuất kho nguyên vât liệu để sản xuất Xúc xích, do Xúc xích bị vỡ (không đảm bảo về mặt hình thức) nên đơn vị lại xuất Xúc xích ra để sản xuất lại.

  • Khi tính giá thành, chương trình sẽ tính ra giá thành của Xúc xích dựa vào các chi phí phát sinh ban đầu như: nguyên vật liệu, nhân công.... Ví dụ: Chương trình tính ra 1kg Xúc xích có đơn giá là 444.444đ. Sau khi thực hiện Cập nhật giá Nhập kho, Cập nhật giá xuất kho thì chương trình sẽ cập nhật giá xuất kho cho phiếu xuất kho Xúc xích để sản xuất tiếp. Ví dụ: Chương trình cập nhật đơn giá Xúc xích trên phiếu xuất kho là: 445.000đ/1kg Xúc xích
  • Nếu thực hiện lại việc tính giá thành cho kỳ tính giá thành trên, thì giá thành của Xúc xích sẽ có sự thay đổi, do ở lần tính giá thành này, chương trình tập hợp cả chi phí của phiếu xuất kho Xúc xích (có đơn giá 445.000/1kg) để tính giá thành. Ví dụ: Lúc này chương trình tính ra 1kg Xúc xích có đơn giá là 450.000đ. Sau khi thực hiện Cập nhật giá Nhập kho, Cập nhật giá xuất kho thì chương trình sẽ cập nhật giá xuất kho trên phiếu xuất kho Xúc xích để sản xuất tiếp. Ví dụ: Chương trình cập nhật đơn giá Xúc xích trên phiếu xuất kho là: 457.000đ/1kg Xúc xích
  • Nếu lại tiếp tục thực hiện việc tính giá thành cho kỳ tính giá thành trên, thì giá thành của Xúc xích lại tiếp tục thay đổi, do phiếu xuất kho Xúc xích để sản xuất luôn bị cập nhật lại đơn giá sau mỗi lần tính giá thành.
Như vậy, mỗi lần tính giá thành chương trình sẽ tính ra một đơn giá khác nhau, do chi phí đầu vào để tính giá thành (là giá trị Xúc xích xuất ra để sản xuất) luôn bị thay đổi sau mỗi lần tính giá thành.
3. Cách xử lý
Để xử lý tình huống trên, cần thiết lập để đơn giá xuất kho của thành phẩm không bị thay đổi sau mỗi lần tính giá thành. Về cơ bản sẽ thực hiện theo 3 bước như sau:
  • Bước 1: Lấy đơn giá cho thành phẩm xuất kho sản xuất bằng 1 trong 2 cách: Tự nhập tay hoặc để chương trình tự tính ra.
  • Bước 2: Thiết lập Không cập nhật giá xuất cho phiếu xuất kho thành phẩm để chương trình không cập nhật lại đơn giá của thành phẩm xuất kho mỗi khi tính xong giá thành của thành phẩm.
  • Bước 3: Tính lại giá thành để chương trình tập hợp thêm chi phí của phiếu xuất kho thành phẩm (đã có giá trị ở bước 1) vào tính giá thành.
Đơn vị có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Tự nhập đơn giá xuất kho của thành phẩm bằng tay

Cách 2: Để chương trình tự tính đơn giá xuất kho của thành phẩmXem thêm