Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in Sổ chi tiết tiền mặt.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Quỹ\tab Sổ chi tiết tiền mặt, nhấn Chọn báo cáo.
  • Thiết lập tham số báo cáo.
 
  • Nhấn Đồng ý để xem Sổ chi tiết tiền mặt.
 

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ chi tiết tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Quỹ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 

Xem thêm

Xem báo cáoXem thêm