Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in dự báo về dòng tiền tại doanh nghiệp.

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Quỹ\tab Dự báo dòng tiền.
  • Nhập ngày thống kê, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

Xem thêm

Xem báo cáoXem thêm