Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến quản lý công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp. 

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo thống kê công cụ dụng cụ bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Công cụ dụng cụ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 

Xem thêm

Xem báo cáo

Danh sách báo cáo

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ

 

2

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ

 

3

Báo cáo chi tiết giảm công cụ dụng cụ

 

4

Sổ theo dõi công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng

 

 

 

5

Thống kê nhóm công cụ dụng cụ theo đơn vị sử dụng

 
Xem thêm