Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến các hợp đồng bán tại doanh nghiệp. 

Cách thao tác

  • Vào phân hệ Hợp đồng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.


  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.


Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo thống kê hợp đồng bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Hợp đồng, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 Xem thêm