Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xem và in các báo cáo thuế của doanh nghiệp. 

Cách thao tác

  • Chọn mục Báo cáo trên thanh công cụ.
  • Chọn tab Báo cáo, sau đó chọn nhóm báo cáo Thuế.
  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem, sau đó thiết lập tham số báo cáo.


  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

 Xem thêm