Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Để nâng cấp phần mềm và dữ liệu kế toán lên phiên bản cao hơn, Kế toán có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Nâng cấp qua mạng Internet (Live Update) lên phiên bản mới nhất hiện có

Cách 2: Nâng cấp từ bộ cài lên phiên bản tùy chọnXem thêm