Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Thuế > Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT

Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra thuế GTGT, Bảng kê mua vào thuế GTGT


Câu hỏi: Làm thế nào để loại bỏ các hóa đơn không muốn đưa lên Bảng kê bán ra Thuế GTGT, Bảng kê mua vào Thuế GTGT?
Hướng dẫn:

Cách 1:
  • Mở Bảng kê thuế GTGT lên, nhấn Sửa.
  • Chọn dòng hóa đơn không muốn kê lên bảng kê, nhấn chuột phải, chọn Xóa dòng.

Cách 2:
  • Mở Bảng kê thuế GTGT lên, nhấn Sửa.
  • Nhấn Chọn chứng từ.
  • Bỏ tích chọn các hóa đơn không muốn lấy lên bảng kê, nhấn Đồng ý.

=> Hóa đơn, chứng từ vừa bỏ chọn sẽ không được lấy lên bảng kê và số liệu trên tab tờ khai sẽ không bao gồm giá trị của hóa đơn, chứng từ vừa bỏ chọn.


Xem thêm