Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

  •  Vào phân hệ Ngân hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.
  • Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Lưu ý: Có thể chọn xem báo cáo ngân hàng bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Ngân hàng, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

 Xem thêm