Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp Kế toán lập chứng từ (mua hàng, mua dịch vụ, trả lại hàng bán...) một cách tự động khi nhận hóa đơn điện tử được người bán gửi qua dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý:
  • Để sử dụng được tiện ích này cả người mua và người bán đều phải sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn của MISA, Xem hướng dẫn về dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn tại đây.
  • Tiện ích này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet.
Sau khi người bán thực hiện gửi hóa đơn điện tử cho người mua, người mua có thể lập chứng từ một cách tự động tương ứng với từng hóa đơn điện tử nhận được. Cách thực hiện như sau:
1. Vào phân hệ Mua hàng hoặc Bán hàng, chọn chứng từ cần lập tương ứng với nội dung hóa đơn nhận được (Ví dụ: Chứng từ mua hàng hóa, Chứng từ mua dịch vụ, Giảm giá hàng mua, Trả lại hàng bán).

2. Vào Tiện ích\Nhập khẩu từ hóa đơn điện tử.
3. Tích chọn cách lấy thông tin hóa đơn điện tử về phần mềm (từ mã số tra cứu hoặc từ tệp hóa đơn điện tử, 2 thông tin này người mua có thể tra cứu trên email nhận hóa đơn được người bán gửi tới, xem hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử tại đây):
  • Nếu chọn Từ mã số tra cứu: Copy mã số tra cứu trên email nhận hóa đơn và dán vào ô tra cứu.
  • Nếu chọn Từ tệp hóa đơn điện tử: Chọn đến tệp hóa đơn điện tử dạng xml được tải về từ email nhận hóa đơn.
4. Có thể kiểm tra lại nội dung hóa đơn trước khi lập chứng từ bằng cách nhấn vào đường link tại đây.

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động lấy thông tin trên hóa đơn để lập chứng từ mua hàng tương ứng.
6. Có thể thay đổi lại các thông tin trên chứng từ theo nhu cầu (nếu cần).
7. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Nếu Nhà cung cấp, Hàng hóa trên hóa đơn chưa có trong danh mục nhà cung cấp, hàng hóa trên phần mềm thì thực hiện thêm mới bằng cách nhấn vào biểu tượng .
  • Trường hợp Nhà cung cấp đã có trong danh mục nhà cung cấp trên phần mềm nhưng vẫn hiển thị thông báo "Không tìm thấy Nhà cung cấp" thì cần kiểm tra lại xem thông tin Mã số thuế và tên Nhà cung cấp khai báo trên danh mục đã chính xác chưa để chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó chọn lại Nhà cung cấp trong danh mục.
  • Trường hợp Hàng hóa đã có trong danh mục hàng hóa trên phần mềm nhưng vẫn hiển thị thông báo "Không tìm thấy Hàng hóa": là do cách đặt Mã Hàng hóaTên hàng hóa giữa người mua và người bán không trùng khớp nhau, trường hợp này Kế toán chọn lại Hàng hóa trong danh mục, các thông tin liên quan như: Số lượng, Đơn giá, Thuế suất... vẫn sẽ được giữ nguyên theo thông tin trên hóa đơn của người bán.


Xem thêm