Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP để nộp cho cơ quan thuế trong trường hợp: đơn vị chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin nên chưa áp dụng hóa đơn điện tử mà vẫn sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế.
2. Hướng dẫn
    Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

    Nộp tờ khai cho cơ quan thuế    Xem thêm