Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ
Với các hóa đơn đã được giao cho khách hàng và đã được khách hàng cũng như doanh nghiệp kê khai thuế, nếu phát hiện ra sai sót sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Khách hàng sau khi phát hiện ra sai sót, yêu cầu lập biên bản hoặc thỏa thuận về việc sai sót của hóa đơn.
  2. Kế toán bán hàng lập biên bản thu hồi hóa đơn đã bị lập sai
  3. Sau khi nhận được hóa đơn trả về từ khách hàng, kế toán bán hàng gạch chéo hóa đơn lập sai, ghi nhận là hóa đơn bị xóa bỏ
  4. Kế toán bán hàng lập hóa đơn mới và giao lại cho khách hàng

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Chỉ có thể xóa các hóa đơn đã được doanh nghiệp thông báo phát hành trước đó.
Bước 1: Ghi nhận hóa đơn đã cấp sai cần xóa bỏ

Bước 2: Cấp lại số hóa đơn mới cho chứng từ bán hàngXem thêm