Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
  Hướng dẫn Kế toán gửi yêu cầu cho MISA để cập nhật logo vào giấy phép sử dụng (GPSD) của đơn vị.
2. Hướng dẫn
Lưu ý:
  • Chức năng này chỉ thực hiện được khi có kết nối internet.
  • Chức năng này chỉ thực hiện được với các GPSD chưa có logo và chỉ cho phép đổi logo 1 lần duy nhất.
Nếu GPSD đã đăng ký nhưng chưa có logo và Kế toán muốn cập nhật thêm logo cho GPSD này thì thực hiện như sau:
1. Vào menu Trợ giúp\Đăng ký giấy phép sử dụng.
2. Chọn giấy phép sử dụng muốn cập nhật logo. Nhấn Sửa.
3. Nhấn Cập nhật logo.
4. Nhấn biểu tượng , chọn logo muốn sử dụng, nhấn Open.
Lưu ý: Logo phải có định dạng *.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif và có kích cỡ <200kb
5. Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ gửi yêu cầu cập nhật logo cho MISA.
6. Trong vòng 1 ngày làm việc, MISA sẽ tạo GPSD mới (có thêm logo) và gửi email thông báo về việc đã tạo GPSD mới cho khách hàng.
Lưu ý: MISA sẽ gửi email thông báo về địa chỉ email mà khách hàng khai báo tại mục Thông tin liên hệ khi đặt mua phần mềm MISA SME.NET
7. Sau khi nhận được email thông báo, Khách hàng thực hiện đăng ký GPSD mới để sử dụng. Xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm