Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Hướng dẫn đặt mua phần mềm MISA SME.NET 2019 theo 2 trường hợp: mua mới và gia hạn/chuyển gói phần mềm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Lưu ý: Để thực hiện được các chức năng này, máy tính cần có kết nối Internet.

Mua mới phần mềm MISA SME.NET 2019

Gia hạn/Chuyển gói phần mềm MISA SME.NET 2019
Lưu ý: Trường hợp quên nhập Mã giảm giá thì sau khi đặt hàng vẫn có thể nhập bổ sung Mã giảm giá theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm