Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > CCDC > Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng thành tiền của công cụ dụng cụ

Tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng thành tiền của công cụ dụng cụ


1. Biểu hiện:
Khi ghi tăng CCDC chương trình xuất hiện thông báo:

2. Mô tả:
Khi Ghi tăng CCDC, nếu thành tiền của CCDC không bằng tổng số tiền của các chứng từ nguồn gốc hình thành thì chương trình sẽ xuất hiện thông báo như trên.
3. Cách xử lý: 
Để giúp Kế toán kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị của CCDC, đảm bảo giá trị của CCDC được xác định đúng và đủ. Chương trình bổ sung tab Nguồn gốc hình thành để tập hợp tất cả các chứng từ hình thành nên giá trị của CCDC. 

Trường hợp tổng số tiền của các chứng từ trên nguồn gốc hình thành không bằng thành tiền của CCDC, Kế toán xử lý như sau:

1. Tại tab Nguồn gốc hình thành. Kiểm tra xem đã tập hợp đầy đủ các chứng từ hình thành nên CCDC cần ghi tăng chưa (như: chứng từ mua CCDC, phiếu chi vận chuyển CCDC...)
2. Nếu chưa, nhấn Chọn để bổ sung các chứng từ còn thiếu vào danh sách.
3. Nếu có chứng từ bị chọn nhầm vào danh sách, nhấn chuột phải vào chứng từ, chọn Loại bỏ.


4. Lưu ý
Một số trường hợp là chứng từ nguồn gốc hình thành CCDC, nhưng lại không chọn được vào tab Nguồn gốc hình thành. Xem tại đây.


Xem thêm