Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Cho phép khách hàng tra cứu thông tin hóa đơn điện tử đã phát hành được người bán gửi qua email.

2. Các bước thực hiện

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Lưu ý: Ngoài ra, nếu cả người mua và người bán đều sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn, thì người mua có thể sử dụng hóa đơn điện tử nhận từ người bán để lập chứng từ một cách tự động, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu. Xem hướng dẫn tại đây.Xem thêm