Cài đặt lại SQL

1. Tải công cụ MISA Installer tại đây.
2. Giải nén file vừa tải về và mở công cụ MISA Installer lên bằng cách nhấn chuột phải, chọn Run administrator.

Lưu ý:

  • Phải đăng nhập vào máy tính làm việc bằng tài khoản của người dùng (user) có quyền admin. Để biết người dùng nào có quyền admin của máy tính, xem hướng dẫn tại đây.
  • Tên máy tính và tên đăng nhập (tên user đăng nhập vào máy tính) phải khác nhau. Nếu trùng nhau chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo, khi đó cần thực hiện đổi tên máy tính cho khác với tên user theo hướng dẫn tại đây, sau đó, khởi động lại máy tính và thực hiện tiếp.

3. Đổi tên SQL tại mục Instance Name (Viết liền không dấu). Nhấn Install.

4. Sau khi cài đặt xong, tên máy chủ SQL sẽ được đổi sang tên mới. Ví dụ: Từ PMTAM\MISASME2020 chuyển thành PMTAM\SQL2014 => Cần nhập lại tên máy chủ SQL theo tên máy chủ SQL mới tạo khi thực hiện các chức năng như Đăng nhập vào phần mềm, Kết nối với máy chủ, Tạo mới dữ liệu kế toán hay Quản lý dữ liệu.

Cập nhật 12/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay