Thêm mới tài liệu

Cho phép thêm mới tài liệu vào phần mềm để quản lý và tra cứu.

Cách thao tác

Vào chương trình, vào phân hệ Tài liệu, trên màn hình danh sách chọn Thêm mới tài liệu trên thanh công cụ

  • Nhấn biểu tượng Thêm mới tài liệu, nhập lại tên tài liệu nếu cần
  • Nhấn Cất để hoàn tất việc thêm tài liệu

Lưu ý: Để sửa lại tài liệu, chọn tài liệu muốn sửa trên màn hình danh sách rồi nhấn Sửa tài liệu trên thanh công cụ .

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay