1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về công việc
 6. Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?

Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?

1. Nguyên nhân

Do nhiệm vụ có ngày hết hạn nhỏ hơn ngày hiện tại

2. Giải pháp

Để xem đầy đủ các nhiệm vụ đã tạo, Bạn thực hiện như sau:

 • Chọn lọc theo Tùy chọn
 • Chọn khoảng thời gian muốn xem, ví dụ từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020
 • Bấm Nạp

Cập nhật 13/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay