Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng HD Bank

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng HDBank.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Kế toán có thể thực hiện các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
Để thực hiện chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại tab Thu, chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chọn Hình thức chuyển tiền (nếu chuyển tiền liên ngân hàng), chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần):

 • Chuyển tiền nhanh: Không cần nhập thông tin chi nhánh ngân hàng thụ hưởng và chỉ có thể áp dụng khi chuyển tiền cho các ngân hàng thuộc hệ thống Napas
 • Chuyển tiền thường: Cần điền đầy đủ thông tin Tên chủ tài khoảnChi nhánh.

3. Nhấn Gửi duyệt, lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái Chờ KTT kiểm duyệt.

Lưu ý:

 • Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

 • Trường hợp lệnh chuyển tiền có sai sót, kế toán có thể lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Thu hồi để chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền. Khi đó lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái là Đã thu hồi. Để thực hiện chức năng này, kế toán cần được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây)

Bước 2: Kế toán trưởng duyệt lệnh chuyển tiền
Để thực hiện được chức năng này kế toán trưởng phải kết nối với ngân hàng điện tử HDBank (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Sau khi kế toán viên lập lệnh chuyển tiền, phần mềm sẽ gửi thông báo cho kế toán trưởng yêu cầu kiểm duyệt lệnh chuyển tiền. Kế toán trưởng mở ủy nhiệm chi để thực hiện phê duyệt lệnh chuyển tiền.

Hoặc kế toán trưởng có thể vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền (hoặc chọn tab Thu, chi tiền) và mở lệnh chuyển tiền muốn phê duyệt.

2. Kiểm tra thông tin và phê duyệt lệnh chuyển tiền.

 • Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền.
 • Nhấn Từ chối duyệt nếu từ chối lệnh chuyển tiền, sau đó nhập lý do từ chối và nhấn Đồng ý. Lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái KTT từ chối duyệt, kế toán viên cần kiểm tra và chỉnh sửa lại lệnh chuyển tiền, sau đó gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.

Lưu ý: Lỗi không duyệt được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Duyệt. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
3. Nhập mã OTP (theo hình thức đã đăng ký với ngân hàng) để duyệt lệnh.

4. Nhấn Đồng ý, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

Bước 3. Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển tiền
1. Truy cập vào địa chỉ https://ebanking.hdbank.vn/ipc/vi/

2. Chọn mục Khách hàng doanh nghiệp nhập thông tin tài khoản có vai trò là Người duyệt (Checker). nhấn Đăng nhập.

3. Chọn mục Duyệt giao dịch\Giao dịch chờ duyệt => Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch chuyển tiền đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể lọc và tìm kiếm giao dịch chuyển tiền.

4. Nhấn vào Số giao dịch muốn duyệt

 • Để duyệt lệnh: Nhập mã OTP vào ô Mật khẩu giao dịch và nhấn Duyệt
 • Để từ chối: Nhập lý do vào ô Ghi chú Duyệt/từ chối và nhấn Từ chối.

5. Để kiểm tra lại trạng thái giao dịch của các lệnh chuyển tiền thì vào mục Duyệt giao dịch\Giao dịch đã duyệt hoặc Giao dịch bị từ chối.

Bước 4: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

Trường hợp 2: Kế toán trưởng lập lệnh chuyển tiền
Để chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Kế toán trưởng lập và xác thực lệnh chuyển tiền
Để thực hiện được chức năng này kế toán trưởng phải kết nối với ngân hàng điện tử HDBank (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chọn Hình thức chuyển tiền (nếu chuyển tiền liên ngân hàng), chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần):

 • Chuyển tiền nhanh: Không cần nhập thông tin chi nhánh ngân hàng thụ hưởng và chỉ có thể áp dụng khi chuyển tiền cho các ngân hàng thuộc hệ thống Napas. Với hình thức này Phí chuyển tiền sẽ mặc định do đơn vị chuyển tiền chịu phí.
 • Chuyển tiền thường: Cần điền đầy đủ thông tin Tên chủ tài khoảnChi nhánh.

3. Nhấn Xác nhận.
4. Nhập mã OTP (theo hình thức đã đăng ký với ngân hàng) để duyệt lệnh.

5. Nhấn Chuyển tiền, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

 

Bước 2: Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển tiền
1. Truy cập vào địa chỉ https://ebanking.hdbank.vn/ipc/vi/

2. Chọn mục Khách hàng doanh nghiệp nhập thông tin tài khoản có vai trò là Người duyệt (Checker). nhấn Đăng nhập.

3. Chọn mục Duyệt giao dịch\Giao dịch chờ duyệt => Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch chuyển tiền đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể lọc và tìm kiếm giao dịch chuyển tiền.

4. Nhấn vào Số giao dịch muốn duyệt

 • Để duyệt lệnh: Nhập mã OTP vào ô Mật khẩu giao dịch và nhấn Duyệt
 • Để từ chối: Nhập lý do vào ô Ghi chú Duyệt/từ chối và nhấn Từ chối.

5. Để kiểm tra lại trạng thái giao dịch của các lệnh chuyển tiền thì vào mục Duyệt giao dịch\Giao dịch đã duyệt hoặc Giao dịch bị từ chối.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

 

Cập nhật 22/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay