Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng VPBank

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng VPBank.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.
Trường hợp 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
Để thực hiện chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại tab Thu, chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chương trình sẽ tự động lập lệnh chuyển tiền với thông tin tương ứng trên Ủy nhiệm chi, kế toán có thể chỉnh sửa lại thông tin (nếu cần).

Lưu ý: Với ngân hàng VPBank, những giao dịch nội bộ thì đối tượng chịu phí chuyển tiền là đơn vị chuyển tiền. Còn giao dịch liên ngân hàng thì kế toán có thể chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền.

3. Nhấn Gửi duyệt, lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái Chờ KTT kiểm duyệt.

Lưu ý:

 • Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

 • Trường hợp lệnh chuyển tiền có sai sót, kế toán có thể lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Thu hồi để chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền. Khi đó lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái là Đã thu hồi. Để thực hiện chức năng này, kế toán cần được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây)

Bước 2: Kế toán trưởng duyệt lệnh chuyển tiền
Để thực hiện được chức năng này kế toán trưởng phải kết nối với ngân hàng điện tử VPBank bằng tài khoản Maker (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Sau khi kế toán viên lập lệnh chuyển tiền, phần mềm sẽ gửi thông báo cho kế toán trưởng yêu cầu kiểm duyệt lệnh chuyển tiền. Kế toán trưởng mở ủy nhiệm chi để thực hiện phê duyệt lệnh chuyển tiền.

Hoặc kế toán trưởng có thể vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Thu, chi tiền (hoặc vào tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền) và mở lệnh chuyển tiền muốn phê duyệt.

2. Kiểm tra thông tin và phê duyệt lệnh chuyển tiền.

 • Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền.
 • Nhấn Từ chối duyệt nếu từ chối lệnh chuyển tiền, sau đó nhập lý do từ chối và nhấn Đồng ý. Lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái KTT từ chối duyệt, kế toán viên cần kiểm tra và chỉnh sửa lại lệnh chuyển tiền, sau đó gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.

Lưu ý: Lỗi không duyệt được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Duyệt. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
3. Sau khi duyệt lệnh chuyển tiền, hệ thống ngân hàng sẽ gửi mã OTP qua số điện đăng ký tài khoản. Kế toán trưởng thực hiện nhập mật khẩu tài khoản và mã OTP.
4. Nhấn Tiếp tục, hiển thị thông báo lập lệnh chuyển tiền thành công.

5. Đồng thời lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

Bước 3. Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển tiền
1. Truy cập vào trang web https://online.vpbank.com.vn/wholesale/login

2. Nhập thông tin đăng nhập với vai trò là Người duyệt (Checker), mã xác thực và nhấn Đăng nhập.

3. Tại tab Quản lý giao dịch, chọn mục GD Chuyển tiền chờ duyệt/xác nhận

4. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm giao dịch

5. Tích chọn các giao dịch muốn phê duyệt và nhấn Tiếp tục

6. Phê duyệt các giao dịch chuyển tiền.

 • Chấp thuận giao dịch chuyển tiền.
  • Kiểm tra thông tin chuyển tiền, nhập chuỗi số bảo mật.
  • Tích chọn Doanh nghiệp chúng tôi đã đọc, hiểu và cam kết thực hiện các quy định về sử dụng dịch vụ I2B Doanh nghiệp của VPBank và nhấn Duyệt.

  • Nhập mật khẩu của tài khoản và mã OTP được gửi về số điện thoại hoặc email đã đăng ký.

  • Nhấn Tiếp tục,hiển thịthông báo chuyển tiền thành công. Đồng thời lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ chuyển sang trạng thái Đã chuyển tiền.

 • Từ chối giao dịch
  • Kiểm tra thông tin chuyển tiền, nhập chuỗi số bảo mật.
  • Tích chọn Doanh nghiệp chúng tôi đã đọc, hiểu và cam kết thực hiện các quy định về sử dụng dịch vụ I2B Doanh nghiệp của VPBank và nhấn Từ chối.

  • Nhập mật khẩu của tài khoản, mã OTP được gửi về số điện thoại hoặc email đã đăng ký, sau đó nhập lý do từ chối giao dịch.

  • Nhấn Tiếp tục,hiển thị thông báo giao dịch được từ chối. Đồng thời, lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ chuyển sang trạng thái Giám đốc từ chối ký duyệt.

Bước 4: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

Trường hợp 2: Kế toán trưởng lập lệnh chuyển tiền
Để chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Kế toán trưởng lập và xác thực lệnh chuyển tiền
Để thực hiện được chức năng này kế toán trưởng phải kết nối với ngân hàng điện tử VPBank bằng tài khoản Maker (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại tab Thu,chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chương trình sẽ tự động lập phiếu chuyển tiền với thông tin tương ứng trên Ủy nhiệm chi, kế toán có thể chỉnh sửa lại một số thông tin (nếu muốn), sau đó lựa chọn đơn vị chịu phí chuyển tiền.

Lưu ý: Với ngân hàng VPBank, những giao dịch nội bộ thì đối tượng chịu phí chuyển tiền là đơn vị chuyển tiền. Còn giao dịch liên ngân hàng thì kế toán có thể chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền.

3. Nhấn Xác nhận, hệ thống ngân hàng sẽ gửi mã OTP qua số điện thoại đã đăng ký. Kế toán trưởng thực hiện nhập mật khẩu tài khoản và mã OTP.

4. Nhấn Tiếp tục, hiển thị thông báo lập lệnh chuyển tiền thành công.

5. Đồng thời lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

Bước 2: Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển tiền
1. Truy cập vào trang webhttps://online.vpbank.com.vn/wholesale/login

2. Nhập thông tin đăng nhập với vai trò là Người duyệt (Checker), mã xác thực và nhấn Đăng nhập.

3. Tại tab Quản lý giao dịch, chọn mục GD Chuyển tiền chờ duyệt/xác nhận

4. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm giao dịch.

5. Tích chọn các giao dịch muốn phê duyệt và nhấn Tiếp tục

6. Phê duyệt các giao dịch chuyển tiền.

 • Chấp thuận giao dịch chuyển tiền.
  • Kiểm tra thông tin chuyển tiền, nhập chuỗi số bảo mật.
  • Tích chọn Doanh nghiệp chúng tôi đã đọc, hiểu và cam kết thực hiện các quy định về sử dụng dịch vụ I2B Doanh nghiệp của VPBank và nhấn Duyệt.

  • Nhập mật khẩu của tài khoản và mã OTP được gửi về số điện thoại hoặc email đã đăng ký.

  • Nhấn Tiếp tục,hiển thịthông báo chuyển tiền thành công. Đồng thời lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ chuyển sang trạng thái Đã chuyển tiền.

 • Từ chối giao dịch
  • Kiểm tra thông tin chuyển tiền, nhập chuỗi số bảo mật.
  • Tích chọn Doanh nghiệp chúng tôi đã đọc, hiểu và cam kết thực hiện các quy định về sử dụng dịch vụ I2B Doanh nghiệp của VPBank và nhấn Từ chối.

  • Nhập mật khẩu của tài khoản, mã OTP được gửi về số điện thoại hoặc email đã đăng ký, sau đó nhập lý do từ chối giao dịch.

  • Nhấn Tiếp tục, hiển thị thông báo giao dịch được từ chối. Đồng thời, lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ chuyển sang trạng thái Giám đốc từ chối ký duyệt.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

 

 

Cập nhật 05/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay