Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng MSB

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng MSB.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.

Kế toán có thể thực hiện các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
Để thực hiện chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại tab Thu, chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chương trình sẽ tự động lập lệnh chuyển tiền với thông tin tương ứng trên Ủy nhiệm chi, kế toán có thể chỉnh sửa lại thông tin (nếu cần), sau đó lựa chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền.

3. Nhấn Gửi duyệt, lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái Chờ KTT kiểm duyệt.

Lưu ý:

 • Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

 • Trường hợp lệnh chuyển tiền có sai sót, kế toán có thể lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Thu hồi để chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền. Khi đó lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái là Đã thu hồi. Để thực hiện chức năng này, kế toán cần được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây)

Bước 2: Kế toán trưởng duyệt lệnh chuyển tiền
Để thực hiện được chức năng này kế toán trưởng phải kết nối với ngân hàng điện tử MSB (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Sau khi kế toán viên lập lệnh chuyển tiền, phần mềm sẽ gửi thông báo cho kế toán trưởng yêu cầu kiểm duyệt lệnh chuyển tiền. Kế toán trưởng mở ủy nhiệm chi để thực hiện phê duyệt lệnh chuyển tiền.

Hoặc kế toán trưởng có thể vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền (hoặc chọn tab Thu, chi tiền) và mở lệnh chuyển tiền muốn phê duyệt.

2. Kiểm tra thông tin và phê duyệt lệnh chuyển tiền.

 • Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền.
 • Nhấn Từ chối duyệt nếu từ chối lệnh chuyển tiền, sau đó nhập lý do từ chối và nhấn Đồng ý. Lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái KTT từ chối duyệt, kế toán viên cần kiểm tra và chỉnh sửa lại lệnh chuyển tiền, sau đó gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.

Lưu ý: Lỗi không duyệt được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Duyệt. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
3. Nhập mã OTP để duyệt lệnh.
Lưu ý: Mã OTP được tạo bằng cách sử dụng tính năng Soft Token trên ứng dụng M-eMobile dành cho khách hàng doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý:
  • Có thể nhấn Quay lại để phê duyệt lại lệnh chuyển tiền, khi đó cần tạo lại mã OTP để nhập vào chương trình.
  • Để tạo lại mã OTP: NhấnLấy lại mã, chương trình sẽ thay đổi Mã giao dịch, Kế toán dùng Mã giao dịch mới này để tạo lại mã OTP.

4. Nhấn Đồng ý, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

Bước 3. Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển tiền
1. Truy cập vào địa chỉ www.msb.com.vn, nhấn Internet Banking và chọn Doanh nghiệp.

2. Nhập thông tin tài khoản có vai trò là Người duyệt (Checker), mã xác thực và nhấn Tiếp tục.

3. Chọn tab Phê duyệt giao dịch và nhấn Truy vấn.

4. Tích chọn giao dịch muốn phê duyệt

 • Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền, hệ thống ngân hàng sẽ xử lý giao dịch:
  • Nếu giao dịch không hợp lệ, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái là Bị NH từ chối. Nguyên nhân có thể do số tài khoản thụ hưởng không đúng, tài khoản không đủ số dư hoặc quá hạn mức giao dịch theo quy định của Ngân hàng,…
  • Nếu giao dịch hợp lệ, chương trình thực hiện theo bước 5.
 • Nhấn Từ chối nếu từ chối lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái GĐ từ chối ký duyệt.

5. Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục để duyệt lệnh

Lưu ý:

 • Mã OTP được tạo bằng cách sử dụng tính năng Soft Token trên ứng dụng M-eMobile dành cho khách hàng doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Mã OTP có hiệu lực trong vòng 3 phút kể từ thời điểm ngân hàng gửi, sau 3 phút mà giám đốc không sử dụng thì mã OTP hết hiệu lực và phải lấy mã mới.

6. Hệ thống sẽ thông báo chuyển tiền thành công, đồng thời lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ chuyển sang trạng thái Đã chuyển tiền.

Bước 4: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

Trường hợp 2: Kế toán trưởng lập lệnh chuyển tiền
Để chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Kế toán trưởng lập và xác thực lệnh chuyển tiền
Để thực hiện được chức năng này kế toán trưởng phải kết nối với ngân hàng điện tử MSB (xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại tab Thu,chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chương trình sẽ tự động lập phiếu chuyển tiền với thông tin tương ứng trên Ủy nhiệm chi, kế toán có thể chỉnh sửa lại một số thông tin (nếu muốn), sau đó lựa chọn đơn vị chịu phí chuyển tiền.

3. Nhấn Xác nhận.
4. Nhập mã OTP để duyệt lệnh.

Lưu ý: Mã OTP được tạo bằng cách sử dụng tính năng Soft Token trên ứng dụng M-eMobile dành cho khách hàng doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

  • Mã OTP có hiệu lực trong vòng 3 phút kể từ thời điểm ngân hàng gửi, sau 3 phút mà kế toán không sử dụng thì mã OTP hết hiệu lực và phải lấy mã mới.
  • Có thể nhấn Quay lại để phê duyệt lại lệnh chuyển tiền, khi đó cần tạo lại mã OTP để nhập vào chương trình.
  • Để tạo lại mã OTP: Nhấn Lấy lại mã, chương trình sẽ thay đổi Mã giao dịch, Kế toán dùng Mã giao dịch mới này để tạo lại mã OTP.

5. Nhấn Đồng ý, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

 

Bước 2: Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển tiền
1. Truy cập vào địa chỉ www.msb.com.vn, nhấn Internet Banking và chọn Doanh nghiệp.

2. Nhập thông tin tài khoản có vai trò là Người duyệt (Checker), mã xác thực và nhấnTiếp tục.

3. Chọn tab Phê duyệt giao dịch và nhấn Truy vấn.

4. Tích chọn giao dịch muốn phê duyệt

 • Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền, hệ thống ngân hàng sẽ xử lý giao dịch:
  • Nếu giao dịch không hợp lệ, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái là Bị NH từ chối. Nguyên nhân có thể do số tài khoản thụ hưởng không đúng, tài khoản không đủ số dư hoặc quá hạn mức giao dịch theo quy định của Ngân hàng,…
  • Nếu giao dịch hợp lệ, chương trình thực hiện theo bước 5.
 • Nhấn Từ chối nếu từ chối lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái GĐ từ chối ký duyệt.

5. Nhập mã OTP và nhấn Tiếp tục để duyệt lệnh

Lưu ý:

 • Mã OTP được tạo bằng cách sử dụng tính năng Soft Token trên ứng dụng M-eMobile dành cho khách hàng doanh nghiệp. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Mã OTP có hiệu lực trong vòng 3 phút kể từ thời điểm ngân hàng gửi, sau 3 phút mà giám đốc không sử dụng thì mã OTP hết hiệu lực và phải lấy mã mới.

6. Hệ thống sẽ thông báo chuyển tiền thành công, đồng thời lệnh chuyển tiền trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ chuyển sang trạng thái Đã chuyển tiền.

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

 

Cập nhật 19/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay