Lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền ngân hàng MB

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng MB.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Để thực hiện được chức năng này:

 • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
 • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
 • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.
Trường hợp 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
Để thực hiện chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền
1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại tab Thu, chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chọn Hình thức chuyển tiền (nếu chuyển tiền liên ngân hàng), chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần):

 • Chuyển tiền nhanh: Không cần nhập thông tin chi nhánh ngân hàng thụ hưởng và chỉ có thể áp dụng khi chuyển tiền cho các ngân hàng thuộc hệ thống Napas
 • Chuyển tiền thường: Cần điền đầy đủ thông tin Tên chủ tài khoảnChi nhánh.

3. Nhấn Gửi duyệt, lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái Chờ KTT kiểm duyệt.

Lưu ý:

 • Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.

 • Trường hợp lệnh chuyển tiền có sai sót, kế toán có thể lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Thu hồi để chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền. Khi đó lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái là Đã thu hồi. Để thực hiện chức năng này, kế toán cần được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử (Xem hướng dẫn phân quyền tại đây)

Bước 2: Kế toán trưởng duyệt lệnh chuyển tiền

Để thực hiện chức năng này kế toán trưởng cần kết nối với ngân hàng điện tử MB bằng tài khoản Maker (Xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Sau khi kế toán viên lập lệnh chuyển tiền, phần mềm sẽ gửi thông báo cho kế toán trưởng yêu cầu kiểm duyệt lệnh chuyển tiền. Kế toán trưởng mở ủy nhiệm chi để thực hiện phê duyệt lệnh chuyển tiền.

Hoặc kế toán trưởng có thể vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Ngân hàng điện tử\Lệnh chuyển tiền (hoặc chọn tab Thu, chi tiền) và mở lệnh chuyển tiền muốn phê duyệt.

2. Kiểm tra thông tin và phê duyệt lệnh chuyển tiền.

 • Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền, hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của lệnh chuyển tiền:
  • Nếu thông tin lệnh chuyển tiền hợp lệ, chuyển sang giao diện bước 3.
  • Nếu thông tin lệnh chuyển tiền không hợp lệ (nguyên nhân có thể do số tài khoản thụ hưởng không đúng, tài khoản không đủ số dư hoặc quá hạn mức giao dịch theo quy định của Ngân hàng,…), sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Kế toán trưởng thực hiện từ chối duyệt lệnh chuyển tiền như hướng dẫn bên dưới.
 • Nhấn Từ chối duyệt nếu từ chối lệnh chuyển tiền, sau đó nhập lý do từ chối và nhấn Đồng ý. Lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái KTT từ chối duyệt, kế toán viên cần kiểm tra và chỉnh sửa lại lệnh chuyển tiền, sau đó gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.

Lưu ý: Lỗi không duyệt được lệnh chuyển tiền do bị ẩn nút Duyệt. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
3. Kiểm tra lại lệnh chuyển tiền trước khi gửi lên ngân hàng.
4. Nhấn Đồng ý, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

Bước 3. Giám đốc phê duyệt giao dịch chuyển tiền

1. Truy cập vào website https://ebank.mbbank.com.vn/

2. Đăng nhập bằng tài khoản Checker (có vai trò là Kế toán trưởng hoặc Chủ tài khoản).

3. Vào mục Phê duyệt\Giao dịch chờ phê duyệt

4. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch chuyển tiền đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể lọc và tìm kiếm giao dịch chuyển tiền.

5. Phê duyệt các giao dịch chuyển tiền.

 • Tích chọn 1 hoặc nhiều giao dịch và nhấn Duyệt
 • Để duyệt lệnh: Nhấn Duyệt và thực hiện xác thực OTP, sau đó xem kết quả giao dịch tại cột Trạng thái giao dịch.

 • Để từ chối: Nhấn Từ chối (không bắt buộc nhập lí do từ chối)

Lưu ý:

 • Đối với doanh nghiệp có nhiều cấp phê duyệt, các cấp kế tiếp sẽ thực hiện tương tự các bước trên để hoàn thành duyệt các lệnh chuyển tiền

 • Để kiểm tra lại trạng thái giao dịch của các lệnh chuyển tiền thì vào mục Quản lý thông tin\Trạng thái giao dịch

Bước 4: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

Trường hợp 2: Kế toán trưởng lập lệnh chuyển tiền
Để chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Kế toán trưởng lập và xác thực lệnh chuyển tiền

Để thực hiện chức năng này kế toán trưởng cần kết nối với ngân hàng điện tử MB bằng tài khoản Maker (có vai trò là Kế toán viên trên hệ thống eFAST)(Xem hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử tại đây).

1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại tab Thu, chi tiền. Mở Ủy nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.

2. Chọn Hình thức chuyển tiền (nếu chuyển tiền liên ngân hàng), chọn đối tượng chịu phí chuyển tiền, sau đó kiểm tra lại các thông tin trên lệnh chuyển tiền để chỉnh sửa lại (nếu cần):

 • Chuyển tiền nhanh: Không cần nhập thông tin chi nhánh ngân hàng thụ hưởng và chỉ có thể áp dụng khi chuyển tiền cho các ngân hàng thuộc hệ thống Napas
 • Chuyển tiền thường: Cần điền đầy đủ thông tin Tên chủ tài khoảnChi nhánh.

3. Nhấn Xác nhận.

4. Kiểm tra lại thông tin trước khi gửi lệnh lên Ngân hàng. Nhấn Chuyển tiền.

Lưu ý: Có thể nhấn Quay lại để sửa lại một số thông tin trên lệnh chuyển tiền.

5. Lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.

Bước 2: Giám đốc phê duyệt giao dịch chuyển tiền
1. Truy cập vào website https://ebank.mbbank.com.vn/

2. Đăng nhập bằng tài khoản Checker (có vai trò là Kế toán trưởng hoặc Chủ tài khoản).

3. Vào mục Phê duyệt\Giao dịch chờ phê duyệt

4. Hệ thống hiển thị danh sách giao dịch chuyển tiền đang chờ phê duyệt. Giám đốc có thể lọc và tìm kiếm giao dịch chuyển tiền.

5. Phê duyệt các giao dịch chuyển tiền.

 • Tích chọn 1 hoặc nhiều giao dịch và nhấn Duyệt
 • Để duyệt lệnh: Nhấn Duyệt và thực hiện xác thực OTP, sau đó xem kết quả giao dịch tại cột Trạng thái giao dịch.

 • Để từ chối: Nhấn Từ chối (không bắt buộc nhập lí do từ chối)

Lưu ý:

 • Đối với doanh nghiệp có nhiều cấp phê duyệt, các cấp kế tiếp sẽ thực hiện tương tự các bước trên để hoàn thành duyệt các lệnh chuyển tiền

 • Để kiểm tra lại trạng thái giao dịch của các lệnh chuyển tiền thì vào mục Quản lý thông tin\Trạng thái giao dịch

Bước 3: Hạch toán phí chuyển tiền (nếu có)

 

Cập nhật 05/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay