Restart lại SQL Server

1. Vào All Programs\Microsoft SQL Server 2008 R2\Configuration Tools\SQL Server Configuration Manager.

2. Chọn mục SQL Server Services.
3. Chọn SQL Server cần Restart. Để biết thông tin SQL Server, thực hiện như sau:

  • Cách 1: Kiểm tra trên giao diện đăng nhập vào phần mềm:

  • Cách 2: Kiểm tra trên giao diện tạo mới dữ liệu kế toán:

4. Nhấn chuột phải và chọn Restart, và đợi đến khi quá trình Restart hoàn thành.

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay