1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Khác
  5. Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA

Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA

1. Tại bước in chứng từ, chọn Thư viện mẫu MISA.

2. Chọn mẫu muốn sử dụng.

3. Nhấn Áp dụng.

4. Chọn Yes => mẫu đã chọn sẽ được sử dụng thay thế cho mẫu hiện tại.

Lưu ý: Nếu muốn quay lại sử dụng mẫu ban đầu của chương trình, nhấn Lấy mẫu mặc định.

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay