1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Mua hàng
  6. Kiểm tra tình trạng hoạt động của người bán

Kiểm tra tình trạng hoạt động của người bán

1. Nội dung

Giúptra cứu nhanh tình trạng hoạt động của Nhà cung cấp như: Đang hoạt động, Ngừng hoạt động… giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ

2. Hướng dẫn

Lưu ý: Chức năng này chỉ thể thực hiện được khi kết nối internet

1. Trên các Chứng từ mua hàng hoặc Chứng từ bán hàng, nhấn KT tình trạng hoạt động DN.

Hoặc vào menu Tiện ích\Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

2. Nhập Mã số thuế của Nhà cung cấp muốn kiểm tra. Nhấn Kiểm tra.

Ngoài ra khi Cất các danh mục Khách hàng, NCC và Chứng từ. Nếu Doanh nghiệp có tình trạng là: “Không hoạt động“; “Ngừng hoạt động“; “Tạm nghỉ kinh doanh” thì chương trình sẽ tự động cảnh báo.

Cập nhật 13/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay