Bán hàng theo nhân viên

Việc quản lý bán hàng theo nhân viên được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo nhân viên bán hàng

2. Ghi nhận doanh số bán hàng cho nhân viên

Khi lập chứng từ bán hàng, Chọn thông tin Nhân viên bán hàng đã khai báo ở bước 1

3. Xem báo cáo bán hàng theo nhân viên

Cập nhật 29/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay