1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R2
 5. Bổ sung thêm 1 số nội dung kiểm tra về Giá thành trong “Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách”

Bổ sung thêm 1 số nội dung kiểm tra về Giá thành trong “Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách”

  • Sửa mục 9.3 Trong kỳ có nhập kho vào loại phiếu nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai (hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154) hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí; hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ thành 9.3 Trong kỳ có nhập kho vào loại phiếu nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai (hạch toán khác Nợ TK 15x/Có TK 154, hạch toán vào Khoản mục chi phí sản xuất) hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí; hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ

=> Trong đó, bổ sung thêm vào Báo cáo kết quả kiểm tra các phiếu nhập kho thành phẩm có chọn Khoản mục chi phí sản xuất.

Xem hướng dẫn xử lý tại đây.

  • Bổ sung các nội dung kiểm tra sau:
   • 9.8. Các hợp đồng có phát sinh chi phí nhưng quên không tích “Tính giá thành”. Xem hướng dẫn xử lý tại đây.
   • 9.9. Các chứng từ hạch toán chi phí sản xuất nhưng chưa chọn khoản mục chi phí (NVLTT, NCTT, SXC). Xem hướng dẫn xử lý tại đây.
Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay