1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R7
  5. Bổ sung thêm nút Lấy dữ liệu từ cukcuk (hoặc eShop/nhanh.vn) nếu chưa có chứng từ trên danh sách chứng từ Thu/Chi; Mua hàng/Bán hàng…

Bổ sung thêm nút Lấy dữ liệu từ cukcuk (hoặc eShop/nhanh.vn) nếu chưa có chứng từ trên danh sách chứng từ Thu/Chi; Mua hàng/Bán hàng…

  • Trước phiên bản R7: Nếu danh sách chứng từ Thu/Chi; Mua hàng/Bán hàng…chưa có chứng từ nào, chương trình hiển thị màn hình hướng dẫn chỉ có nút Thêm chứng từ mà không có nút Lấy dữ liệu từ cukcuk (hoặc eShop/nhanh.vn) => Khách hàng có nhu cầu lấy dữ liệu từ phần mềm bán hàng phải tạo mới một chứng từ thì chương trình mới hiển thị giao diện có nút Lấy dữ liệu từ cukcuk (hoặc eShop/nhanh.vn)

  • Từ phiên bản R7 trở đi: Sau khi kết nối phần mềm bán hàng (CukCuk/eShop/nhanh.vn), trên danh sách chứng từ Thu/Chi; Mua hàng/Bán hàng; Nhập/xuất kho… nếu chưa có chứng từ nào, chương trình hiển thị thêm nút Lấy dữ liệu từ cukcuk (hoặc eShop/nhanh.vn)

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay