1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R3
  5. Cải tiến Bàn làm việc: Ngầm định hiển thị biểu đồ ở các tab Doanh thu, Chi phí, Lãi lỗ, Công nợ, Tồn kho để người sử dụng có thể xem ngay mà không cần nạp lại dữ liệu mỗi khi thoát khỏi phần mềm

Cải tiến Bàn làm việc: Ngầm định hiển thị biểu đồ ở các tab Doanh thu, Chi phí, Lãi lỗ, Công nợ, Tồn kho để người sử dụng có thể xem ngay mà không cần nạp lại dữ liệu mỗi khi thoát khỏi phần mềm

  • Trước phiên bản R3:
    • Trên Bàn làm việc, khi nhấn vào các tab Doanh thu, Chi phí, Lãi lỗ, Công nợ, Tồn kho, chương trình sẽ hiển thị màn hình trắng (Nếu chưa từng chọn tham số để xem biểu đồ trước đó) => Kế toán không biết các tab này hiển thị nội dung gì, có phù hợp với nhu cầu của mình hay không nên rất dễ bỏ qua.
    • Trên Bàn làm việc, Nếu đã chọn tham số để xem biểu đồ trên các tab Doanh thu, Chi phí, Lãi lỗ, Công nợ, Tồn kho, thì khi thoát khỏi phần mềm đăng nhập lại, các tab trên lại hiển thị màn hình trắng => Kế toán mất công chọn lại tham số
  • Từ phiên bản R3 trở đi:
    • Nếu chưa từng xem biểu đồ, chương trình tự hiển thị biểu đồ theo tham số ngầm định như sau:
      • Tab Doanh thu, Chi phí: Phân tích theo thời gian, thống kê theo tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 năm hiện tại, có so sánh với 1 năm trước
      • Tab Lãi lỗ: Phân tích theo thời gian, đơn vị là chi nhánh hiện tại, thống kê theo tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 năm hiện tại, có so sánh với 1 năm trước
      • Tab Công nợ: Phân tích theo Nợ phải thu quá hạn, tính đến ngày hiện tại
      • Tab Tồn kho: Phân tích theo thời gian, chỉ tiêu giá trị, thống kê theo tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 năm hiện tại
    • Nếu đã từng xem biểu đồ, chương trình tự động hiển thị biểu đồ theo tham số đã chọn ở lần xem gần nhất

Cập nhật 19/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay