1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R3
 5. Khi NSD nhập liệu nếu thiếu, sai thông tin khi Cất chứng từ cảnh báo thì trỏ vào thông tin thiếu, sai để nhìn thấy ngay mà không mất thời gian tìm

Khi NSD nhập liệu nếu thiếu, sai thông tin khi Cất chứng từ cảnh báo thì trỏ vào thông tin thiếu, sai để nhìn thấy ngay mà không mất thời gian tìm

 • Trước phiên bản R3: Khi nhập liệu chứng từ bị thiếu, sai thông tin thì phải đến khi nhấn Cất chương trình mới hiển thị cảnh báo => Kế toán không phát hiện sai sót kịp thời, phải mất công nhấn Bỏ ghi, Sửa thì mới sửa được thông tin sai.
 • Từ phiên bản R3 trở đi: Ngay trong quá trình nhập liệu, chương trình sẽ tự động phát hiện sai sót để cảnh báo kịp thời, bao gồm:
  • Cảnh báo thông tin không được phép để trống: Trên các Chứng từ bán hàng, Trả lại hàng bán, Nhập kho, Đề nghị ghi nhận doanh thu. Với các thông tin không được phép bỏ trống như Kho, TK chiết khấu…nếu bỏ qua thông tin đó để nhập liệu tiếp thông tin khác thì chương trình sẽ cảnh báo

  • Trỏ chuột và bôi vàng vào thông tin nhập sai/thiếu:

Trước phiên bản R3:

   • Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn Kế toán đang thiết lập để chương trình cảnh báo khi nhập sai/thiếu thông tin. Bao gồm:
    • Cảnh báo khi không chọn nhân viên bán hàng trên các chứng từ
    • Cảnh báo khi giá bán thấp hơn giá mua gần nhất trong danh mục
    • Cảnh báo khi nhập trùng hóa đơn đầu vào
    • Cảnh báo nếu không chọn mã quy cách khi nhập, xuất kho, mua bán hàng hóa có theo dõi mã quy cách
   • Khi nhập liệu sai/thiếu thông tin trên chứng từ, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.

Ví dụ: Cảnh báo khi không chọn nhân viên bán hàng

   • Nếu Kế toán chọn No, chương trình sẽ vẫn giữ nguyên trạng thái như hiện tại => Kế toán phải tự đi tìm thông bị bị thiếu/sai để nhập liệu lại

Tư phiên bản R3 trở đi

Sau khi nhấn No, chương trình sẽ tự động trỏ chuột và bôi vàng vào thông tin bị sai/thiếu để Kế toán dễ dàng cập nhật.

Cập nhật 19/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay