1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R3
  5. Thay đổi hành xử khi nhắc nhở một số công việc tự động như khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC giúp giảm thiểu thao tác của kế toán

Thay đổi hành xử khi nhắc nhở một số công việc tự động như khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC giúp giảm thiểu thao tác của kế toán

  • Trước phiên bản R3: Khi thực hiện chức năng Cảnh báo, nhắc nhở, để nhắc nhở thực hiện nghiệp vụ Khấu hao TSCĐPhân bổ CCDC. Nhấn vào nội dung nhắc nhở, chương trình sẽ hiển thị giao diện chọn kỳ tính khấu hao/phân bổ CCDC => Kế toán mất thêm một thao tác nhấn Đồng ý để thực hiện được chức năng.

  • Từ phiên bản R3 trở đi: Khi nhấn vào nội dung nhắc nhở, chương trình sẽ hiển thị luôn bảng tính khấu hao/phân bổ CCDC => Giúp Kế toán tiết kiệm thời gian thao tác.

Cập nhật 19/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay