Khai báo mã thông kê

Trường hợp Kế toán muốn xem báo cáo thống kê theo một nội dung nào đó mà không phải là nội dung thuộc các danh mục khác như: đối tượng, vật tư, hàng hóa, khoản mục chi phí… thì có thể khai báo là một mã thống kê.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách mã thống kê, chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ:

  • Khai báo các thông tin về mã thống kê => với các thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.
  • Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin mã thống kê đã khai báo, sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các mã thống kê không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay