Góp ý các yêu cầu cải tiến phần mềm cho MISA

Chức năng cho phép người sử dụng gửi góp ý các yêu cầu để cải tiến phần mềm trong quá trình sử dụng.

Cách thao tác

1. Chọn chức năng Góp ý tại màn hình danh sách chứng từ hoặc trên các chứng từ.

2. Nhập nội dung muốn góp ý cải tiến.

3. Nhập thông tin liên hệ để MISA có thể liên hệ lại với khách hàng khi cần làm rõ yêu cầu.

4. Nhấn Gửi góp ý.

Lưu ý: Trường hợp muốn xem nội dung trả lời của MISA về những góp ý của mình, nhấn Lịch sử góp ý sản phẩm.

Cập nhật 01/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay