1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Hướng dẫn nâng cấp phần mềm
 6. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021?

Làm thế nào để nâng cấp phần mềm MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021?

Lưu ý: Trên máy chủ chứa dữ liệu cần chuyển đổi, thực hiện các bước sau:

 1. Nâng cấp MISA SME.NET 2015 lên phiên bản R26 trở lên (nếu đang ở phiên bản thấp hơn).
 2.  Bảo trì dữ liệu.
 3. Thực hiện chuyển đổi dữ liệu theo hướng dẫn dưới đây.

Các bước thực hiện:

 1. Cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2021.
 2. Vào menu Tệp\Chuyển đổi dữ liệu kế toán.

   3. Tích chọn MISA SME.NET 2015, sau đó nhấn Tiếp theo.

Bước 1: Chọn dữ liệu MISA SME.NET 2015

1. Tại mục Máy chủ SQL: nhấn biểu tượng mũi tên để chọn máy chủ chứa dữ liệu cần chuyển đổi, thường tên máy chủ dạng Tên máy\MISASME2015 (VD: PMTAM\MISASME2015).

2. Tại mục Dữ liệu kế toán: Chọn dữ liệu muốn chuyển đổi.


Lưu ý: Để biết tên Máy chủ SQL, mở phần mềm MISA SME.NET 2015 lên nhấn Mở rộng.

3. Nhấn Tiếp theo.

Bước 2: Tạo dữ liệu MISA SME.NET 2021

1. Tại mục Máy chủ SQL: chọn máy chủ chứa dữ liệu trên MISA SME.NET 2021.Lưu ý: Để biết tên Máy chủ SQL, mở phần mềm MISA SME.NET 2021 lên nhấn Mở rộng.


2. Tại mục Dữ liệu kế toán: Đặt tên cho dữ liệu kế toán sẽ dùng trên MISA SME.NET 2021.

3. Đường dẫn lưu trữ: Chương trình đã ngầm định sẵn đường dẫn lưu trữ dữ liệu kế toán sau khi chuyển đổi lên. thể chọn lại bằng cách nhấn vào biểu tượng …

Lưu ý: Nên lưu dữ liệu kế toán sang ổ khác vớicài đặt windows của máy tính, để tránh trường hợp mất dữ liệu khi cài đặt lại windows.


4. Lựa chọn 1 trong 2 cách thức chuyển đổi:

 • Chuyển một phần dữ liệu trên MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp đang quản lý dữ liệu liên năm (một dữ liệu làm cho nhiều năm tài chính), các năm trước đã thực hiện quyết toán và chốt sổ sách báo cáo nên chỉ có nhu cầu chuyển đổi dữ liệu năm hiện tại từ MISA SME.NET 2015 lên trên MISA SME.NET 2021 để tiếp tục làm việc)

=> Tích chọn Chuyển dữ liệu từ ngày nhập ngày bắt đầu chuyển dữ liệu.

 • Chuyển toàn bộ dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhu cầu chuyển toàn bộ dữ liệu từ MISA SME.NET 2015 lên MISA SME.NET 2021 để theo dõi dữ liệu xuyên suốt trên một phần mềm)

=> Tích chọn Chuyển toàn bộ dữ liệu lên MISA SME.NET 2021.

5. Với dữ liệu theo QĐ48, chương trình hiển thị thêm tùy chọn Cập nhật theo TT133/2016/TT-BTC:

 • Nếu tích chọn: Dữ liệu sau khi chuyển đổi sẽ được cập nhật theo TT133
 • Nếu không tích chọn: Dữ liệu sau khi chuyển đổi sẽ giữ nguyên theo QĐ 48

Lưu ý: Với các dữ liệu trước ngày 01/01/2017, nếu cập nhật TT133 thì sẽ không thể xem được các sổ sách, báo cáo chế độ theo QĐ48 cho các năm trước 2017 nữa.

6. Nhấn Tiếp theo.

Bước 3: Thiết lập và ghép tài khoản

Lưu ý: Chương trình chỉ thực hiện bước này với dữ liệu theo QĐ 48 tích chọn Cập nhật theo TT133/2016/TT-BTC bước 2

1. Chương trình sẽ tự động ghép tài khoản của MISA SME.NET 2015 với tài khoản của MISA SME.NET 2021theo thay đổi của TT133.

Lưu ý:

 • Kế toán thể chọn lại tài khoản để ghép theo nhu cầu.
 • Tùy chọn Mở tiết khoản tương ứng cho các tài khoản bị bỏ theo TT133/2016/TT-BTC để tự động mở tiết khoản cho các tài khoản thay thế trên MISA SME.NET 2021 tương ứng với tiết khoản của các tài khoản bị bỏ trên MISA SME.NET 2015.

Ví dụ: Tài khoản 142, 242 trên MISA SME.NET 2015 được gộp vào tài khoản 242 trên MISA SME.NET 2021.

 • Phần mềm sinh ra các tiết khoản của TK 242 trên MISA SME.NET 2021 là 2421 và 2422 tương ứng với TK 142 và 242 trên MISA SME.NET 2015.
 • Trường hợp TK 142, 242 trên MISA SME.NET 2015 có mở tiết khoản ví dụ: 1421, 1422 thì trên MISA SME.NET 2021 phần mềm cũng sẽ mở các tiết khoản tương ứng là: 24211, 24212.
 • Với các tài khoản bị xóa bỏ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như: 142, 311, 315, 351,… phần mềm sẽ ngầm định ghép với tài khoản có nội dung hạch toán tương ứng theo thông tư mới (Ví dụ: phát sinh của TK 311 – Vay ngắn hạn sẽ chuyển vào phát sinh của TK 3411 – Các khoản đi vay)

2. Nhấn Tiếp theo.

Bước 4: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu

 1. Kiểm tra lại các thông tin đã thiết lập trước khi chuyển đổi
 2.  Nhấn Thực hiện.
 3.  Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ thông báo kết quả chuyển đổi ở bước 5. Thông báo kết quả.

Lưu ý: Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, tùy theo độ lớn của dữ liệu cần chuyển đổi sẽ phải đợi trong một khoảng thời gian nhất định. Thông thường với dữ liệu khoảng 1G sẽ mất khoảng 30 phút.

Bước 5: Thông báo kết quả

Lưu ý: Có thể nhấn Tải về thông tin ghép tài khoản để tải tệp thiết lập các tài khoản chuyển đổi từ SME2015 lên SME2021, giúp thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

4. Thực hiện Nâng cấp bảo mật tài khoản. Xem hướng dẫn tại đây.

5. Kích hoạt GPSD. Xem hướng dẫn tại đây.

6. Kiểm tra lại dữ liệu chuyển đổi trên MISA SME.NET 2021. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay