1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Tiện ích
 5. Thêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từ từ SME 2012 lên

Thêm/Sửa mẫu hóa đơn, chứng từ từ SME 2012 lên

Cho phép thêm mới mẫu hóa đơn, chứng từ lấy từ chương trình MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2020
Cách thao tác

 • Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên, sau đó nhấn Đồng ý
 • Nhấn biểu tượng Thêm trên thanh công cụ màn hình Quản lý mẫu báo cáo hoặc nhấn chuột phải trên màn hình hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo và chọn Thêm

 • Nhấn chọn bên phải mục Tệp mẫu, tìm đến nơi lưu tệp mẫu hóa đơn, chứng từ muốn đưa lên.

 • Nhấn Đồng ý

Lưu ý: Để sửa lại mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên, trên màn hình hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo, chọn mẫu cần sửa rồi nhấn chọn biểu tượng Sửa trên thanh công cụ hoặc nhấn chuột phải trên màn hình hộp thoại Quản lý mẫu báo cáo và chọn Sửa .

Để chuẩn bị sẵn mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên từ MISA SME.NET 2012 thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu

  • Tại màn hình chứng từ hoặc hóa đơn có liên quan trên phần mềm MISA SME.NET 2012, ví dụ chứng từ Bán hàng chưa thu tiền, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng In trên thanh công cụ và nhấn đúp chuột vào mẫu hóa đơn hoặc mẫu chứng từ cần chuyển lên MISA SME.NET 2020. Ví dụ: chọn mẫu Hóa đơn bán hàng_Mẫu 2 liên

  • Nhấn đúp chuột vào mẫu hóa đơn hoặc chứng từ cần chuyển lên MISA SME.NET 2020, sau đó thực hiện các thao tác như hình dưới đây

Bước 2: Đăng ký mẫu

  • Vào All programs chọn MISA SME.NET 2020\MISA SME.NET 2020 Tools\Report Management Tool
  • Nhấn đúp chuột vào mục Report Management Tool
  • Đăng nhập vào dữ liệu kế toán muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ lên
  • Nhấn Đồng ý
  • Nhấn Thêm trên thanh công cụ màn hình Quản lý mẫu báo cáo

  • Nhấn chọn bên phải mục Tệp mẫu, tìm đến nơi lưu tệp mẫu hóa đơn, chứng từ muốn đưa lên

  • Nhấn Đồng ý
  • Nhấn Đóng trên màn hình hộp thoại công cụ Quản lý mẫu báo cáo

Bước 3: Sử dụng mẫu

  • Đăng nhập vào cơ sở dữ liệu của phần mềm MISA SME.NET 2020
  • Vào phân hệ có liên quan đến mẫu hóa đơn, chứng từ vừa chuyển lên. Ví dụ, vào phân hệ Bán hàng, nhấn chọn 1 chứng từ bán hàng

  • Nhấn chọn mũi tên bên phải biểu tượng In, nhấn chọn mẫu vừa được chuyển lên (Ví dụ: Hóa đơn bán hàng_Mẫu 2 liên)

  • Chương trình sẽ tự động in chứng từ đã chọn theo mẫu hóa đơn vừa chuyển lên
  • Nhấn Đóng
Cập nhật 27/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay