1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ số dư công nợ hiển thị không đúng so với báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Làm thế nào khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ số dư công nợ hiển thị không đúng so với báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả?

Làm thế nào khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ số dư công nợ hiển thị không đúng so với báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả?

Khi thực hiện đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, số dư tài khoản công nợ lên không đúng, Bạn thực hiện kiểm tra theo các nguyên nhân sau:

Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện đối trừ chứng từ

Khi đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, phần mềm dựa theo chứng từ công nợ theo hóa đơn, nên cần thực hiện đối trừ nếu có phát sinh thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp làm trong chứng từ thu/chi thông thường

Giải pháp: Thực hiện đối trừ chứng từ theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Chọn loại tiền ngoại tệ khi đối trừ (USD, EUR,…)

Nguyên nhân 2: Dữ liệu liên năm, các chứng từ phát sinh công nợ đã có chứng từ thu tiền khách hàng, trả tiền NCC hoặc đối trừ chứng từ của năm sau

Cách kiểm tra: Vào Báo cáo/ Báo cáo đối chiếu/ Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán (hoặc Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán), xem ngày thanh toán có nằm trong thời gian đang kiểm tra không

Giải pháp: Thực hiện Xóa chứng từ thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp của năm sau cho năm nay hoặc thực hiện bỏ đối trừ nếu làm đối trừ chứng từ.

Nguyên nhân 3: Có phát sinh chứng từ Thu tiền khách hàng hoặc trả tiền nhà cung cấp ở trạng thái bỏ ghi, khi đánh giá lại phần mềm căn cứ vào chứng từ Thu hoặc trả tiền chưa ghi sổ

Cách kiểm tra: Vào Tìm chứng từ/ Tìm theo đối tượng cần kiểm tra, tích chọn Chứng từ chưa ghi sổ

Tìm xem trên giao diện tìm kiếm có Phiếu thu tiền khách hàng hoặc Trả tiền nhà cung cấp hay không.

Giải pháp: Kiểm tra chứng từ vừa tìm được ở trạng thái chưa ghi sổ, nếu thực tế có phát sinh thì ghi sổ, nếu không có phát sinh hoặc thừa thì xóa

Nguyên nhân 4: Do số dư đầu kỳ của đối tượng bị lệch giữa tổng hợp và chi tiết

Cách kiểm tra:

 • Vào Nghiệp vụ/Nhập số dư ban đầu, tab Công nợ khách hàng/ chọn đến khách hàng đang kiểm tra.
 • Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra số liệu ở tab 2.Chi tiết theo hóa đơn với công nợ tổng có khớp không

Giải pháp:

Kiểm tra số dư đầu kỳ, nếu số liệu công nợ tổng hợp so với công nợ chi tiết theo hóa đơn lệch nhau thì cần sửa lại cho khớp.

 

Cập nhật 24/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay