1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu có hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu có hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Quản lý dữ liệu
 6. Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu có hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?

Làm thế nào khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu có hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”?

1.Nội dung:

Khi nhập khẩu phần mềm báo “Không thể nhập khẩu dữ liệu có hạch toán đa tiền tệ vào dữ liệu hạch toán đơn tiền tệ”

2.Cách khắc phục:
 • Tại thông báo trên, nhấn Ok rồi nhấn Hủy bỏ
 • Sau đó vào Hệ thống/Tùy chọn/Tùy chọn chung, mục Tiền tệ, tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, rồi nhấn Đồng ý

 • Sau đó thực hiện nhập khẩu dữ liệu lại.
Cập nhật 16/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay