Làm thế nào để sửa mẫu in mã vạch VTHH?

Câu hỏi
Trường hợp bạn in mã vạch trên theo mẫu tùy chọn nhưng không khớp với phôi giấy in tem đã đặt mua, trước khi bạn xuất khẩu ra word, excel để căn chỉnh mẫu in tem cho khớp với phôi giấy, bạn có thể thực hiện sửa một số các thông tin như: kích thước tem, kích thước mã vạch, khoảng cách giữa các tem ngay trên chương trình để hạn chế việc chỉnh sửa thủ công bên ngoài.

Vậy làm thế nào để sửa mẫu in mã vạch VTHH khi bạn sử dụng mẫu giấy in mã vạch khác các mẫu phổ biến chương trình mang đi sẵn trên phần mềm MISA SME.NET 2021?

Hướng dẫn

Để sửa mẫu in mã vạch, thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Điều chỉnh kích thước tem

  • Kích thước Tem là kích thước của các ô chứa mã vạch và các thông tin khác kèm theo như mã VTHH, giá bán, tên hàng….

  • Để chỉnh sửa thì thực hiện các bước sau, chọn chức năng Sửa mẫu, chọn Properties và thực hiện các bước sau.

2. Điều chỉnh kích thước mã vạch

  • Kích thước mã vạch là kích thước của vùng chứa ký tự mã vạch

  • Điều chỉnh kích thước của mã vạch thì bạn chọn chức năng Sửa mẫu chọn Properties

3. Điều chỉnh khoảng cách giữa các mã vạch


  • Điều chỉnh khoảng cách giữa các tem thì bạn chọn chức năng Sửa mẫu chọn Properties (Thuộc tính column gap)

4. Điều chỉnh khoảng cách lề

  • Điều chỉnh kích thước lề trái, lề phải, lề trên, lề dưới thì bạn chọn chức năng Sửa mẫu chọn Properties (Thuộc tính margins)

  • Sau khi chỉnh sửa xong, nếu bạn muốn in mã vạch ra giấy, chọn nút In, sau đó kết nối với máy in và thực hiện thiết lập máy in (Giả sử cách thiết lập máy in giấy cuộn cho phôi in 3 tem trên 1 dòng)

Cập nhật 17/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay