Lập dự toán ngân sách

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ lập dự toán chi phí bán hàng cho từng tháng trong năm, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

  1. Kế toán lập dự toán chi phí
  2. Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ chi thực tế
  3. Cuối kỳ, lập các báo cáo đối chiếu giữa chi thực tế so với số tiền chi phí đã lập dự toán

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo các khoản mục chi phí để lập dự toán
Xem tại đây.

Bước 2: Lập dự toán chi phí
1. Vào phân hệ Ngân sách, nhấn Nhập dự toán.
2. Chọn Chi nhánh (với dữ liệu đa chi nhánh)Năm muốn lập dự toán ngân sách.


3. Thiết lập dự toán cho từng khoản mục chi phí:
Lưu ý:

  • Trường hợp các tháng có dự toán giống nhau có thể sử dụng chức năng chuột phải Sao chép dữ liệu cho các cột phía sau để nhập nhanh dự toán.

  • Với dữ liệu đa chi nhánh, trong khi lập dự toán ở Tổng công ty có thể xem nhanh tổng dự toán đã lập của Tổng công ty và các chi nhánh phụ thuộc để cân đối, điều chỉnh dự toán đang lập (nếu cần) bằng cách nhấn Bao gồm dự toán của chi nhánh phụ thuộc, sau đó bỏ tích chọn để khai báo tiếp.

3.1. Có thể thiết lập dự toán chi tiết cho từng tháng trong năm:

3.2. Hoặc thiết lập dự toán cho cả năm:

3.3. Ngoài ra, có thể thiết lập dự toán chi tiết cho từng phòng ban, bộ phận (theo từng tháng trong năm hoặc cả năm).

Lưu ý: Mỗi phòng ban, bộ phận sẽ lập một dự toán riêng.

Bước 3: Nhập các chứng từ chi phí thực tế phát sinh
Khi nhập chứng từ cần chọn thông tin về Khoản mục chi phí đã khai báo ở Bước 1.

  • Vào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.
  • Nhập các thông tin cần thiết trên phiếu chi, sau đó chọn khoản mục chi phí tương ứng tại cột Khoản mục CP.

Lưu ý: Các chứng từ hạch toán vào các tài khoản chi phí (632, 641, 642, 811,…) thì số liệu mới lên được báo cáo.

  • Nhấn Cất.

Bước 4: Xem báo cáo về ngân sách
Xem tại đây

 

 

Cập nhật 03/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay