Công việc hàng năm của nghiệp vụ Ngân sách

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Lập dự toán ngân sách
2. Lập báo cáo quản trị

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay