Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách tháng

1. Nội dung

Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách tháng, để có chính sách điều chỉnh khoản chi phù hợp

2. Cách thực hiện

Nếu đơn vị muốn có cảnh báo khi chi quá dự toán đã nhập trong tháng thì thực hiện như sau:

    • Vào Hệ thống/ Tùy chọn/ Tùy chọn chung, tích chọn Cảnh báo khi chi vượt dự toán ngân sách tháng.

    • Khi Ghi sổ các chứng từ có khoản mục chi phí được chi quá số tiền dự toán chi đã được lập trong tháng.

Ví dụ: vào Nghiệp vụ/ Quỹ/ Chi tiền

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay