1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hoá đơn đặt in/tự in
  6. Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

1. Nội dung

Hướng dẫn lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP để nộp cho cơ quan thuế trong trường hợp: đơn vị chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin nên chưa áp dụng hóa đơn điện tử mà vẫn sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế.

2. Hướng dẫn

Lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

1. Vào phân hệ Thuế, chọn TT26-Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).
2. Thực hiện các bước lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) có kèm bảng kê bán ra:

  • Thiết lập kỳ tính thuế và nhấn Đồng ý.

  • Nhấn Cất.

4. Nhấn In.
5. Tích chọn phụ lục Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (NĐ119) và các phụ lục muốn in kèm tờ khai thuế GTGT.

6. Nhấn In, Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra hiển thị như sau:

Nộp tờ khai cho cơ quan thuế

(Đang trong giai đoạn phát triển)

 

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay