1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Một số tìnhh huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021 bị sai số liệu
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Một số tìnhh huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021 bị sai số liệu
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
 5. Hướng dẫn nâng cấp phần mềm
 6. Một số tìnhh huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021 bị sai số liệu

Một số tìnhh huống khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021 bị sai số liệu

Tình huống 1

Dữ liệu liên năm trên MISA SME.NET 2012:

 • Trong năm 2016 phát sinh công nợ phải thu của công ty Thiên Phong với số tiền 32.514.000đ, hóa đơn số 0002536 ngày 05/12/2016. (Trước đó đã lập phiếu thu thông thường ghi nhận tiền ứng trước của công ty Thiên Phong với số tiền là 32.514.000đ). => Công ty chưa thực hiện đối trừ công nợ của công ty Thiên Phong.
 • Cuối năm 2016 công nợ của công ty Thiên Phong = 0.
 • Năm 2017, thực hiện thu tiền của công ty Thiên Phong, số tiền 32.514.000đ cho hóa đơn công nợ số 0002536 ngày 05/12/2016.

Thực hiện tạo mới dữ liệu năm 2017 từ năm trước trên MISA SME.NET 2012. Khi đó, trên dữ liệu được tạo mới:

 • Số dư đầu kỳ của công ty Thiên Phong = 0
 • Phiếu thu tiền khách hàng lập vào năm 2017 được lấy sang, nhưng không thể đối trừ được với chứng từ công nợ.

Sau khi chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2021, thì phiếu thu tiền khách hàng lập vào năm 2017 cũng không thể đối trừ được với chứng từ công nợ.

Giải pháp:

Tình huống trên có thể xử lý theo một trong hai trường hợp sau:

 • Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu theo dõi chi tiết công nợ theo hoá đơn. => Trên MISA SME.NET 2021, kế toán sẽ thực hiện xóa phiếu thu tiền khách hàng năm 2017 và thực hiện lập lại phiếu thu thông thường.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu theo dõi chi tiết công nợ theo hoá đơn. => Trên MISA SME.NET 2021, thực hiện nhập lại số dư công nợ đầu kỳ của công ty Thiên Phong chi tiết theo hóa đơn như sau:
  • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng.
  • Nhấn Nhập số dư.
  • Chọn chức năng Nhập chi tiết công nợ đối với công ty Thiện Phong.
  • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
  • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ của khách hàng.

Tình huống 2

Dữ liệu liên năm trên MISA SME.NET 2012:

 • Năm 2016, nhập số dư đầu kỳ cho khách hàng A là 32.514.000đ
 • Năm 2017, lập phiếu thu tiền công nợ đầu năm 2016 của khách hàng A là 32.514.000đ

Thực hiện tạo mới dữ liệu năm 2017 từ năm trước trên MISA SME.NET 2012. Khi đó, trên dữ liệu được tạo mới:

 • Phiếu thu tiền khách hàng lập vào năm 2017 không được hiểu là thu cho công nợ đầu kỳ
 • Báo cáo chi tiết công nợ theo hoá đơn bị lệch so với dữ liệu gốc.

Giải pháp: Tình huống trên được xử lý như sau:

  • Với dữ liệu tạo mới năm 2017 trên MISA SME.NET 2012:
   • Thực hiện xoá phiếu thu tiền khách hàng lập vào năm 2017
   • Lập lại phiếu thu tiền khách hàng cho số dư đầu kỳ.
  • Sau đó mới thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2021

Tình huống 3

Dữ liệu liên năm trên MISA SME.NET 2012:

 • Trong năm 2017, phát sinh hóa đơn công nợ khách hàng với số tiền là 32.514.000đ
 • Đồng thời, trong năm 2017, cũng đã thực hiện thu tiền 32.514.000đ cho hoá đơn công nợ trên (thu hết 1 lần)

Thực hiện tạo mới dữ liệu năm 2017 từ năm trước trên MISA SME.NET 2012. Khi đó, trên dữ liệu được tạo mới:

 • Phiếu thu không hiểu là thu cho hóa đơn nào
 • Báo cáo chi tiết công nợ theo hóa đơn lệch so với dữ liệu gốc

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2021

Giải pháp: Tình huống trên có thể xử lý theo một trong hai trường hợp sau:

 • Trường hợp dữ liệu tạo mới được chuyển đổi lên MISA SME.NET 2021 chưa nhập thêm bất kỳ phát sinh gì, kế toán sẽ:
  • Thực hiện chuyển đổi dữ liệu cũ (liên năm) trên MISA SME.NET 2012 lên bản R87.7
  • Thực hiện tạo dữ liệu năm 2017 từ năm trước trên MISA SME.NET 2012
  • Thực hiện chuyển đổi lại dữ liệu được tạo mới lên MISA SME.NET 2021
 • Nếu dữ liệu tạo mới được chuyển đổi lên MISA SME.NET 2021 đã nhập thêm số liệu phát sinh, thì kế toán cần liên hệ với MISA để được hỗ trợ.

Tình huống 4

Dữ liệu trên MISA SME.NET 2012 chưa thực hiện bảo trì, tính giá, kế toán đã thực hiện chức năng tạo mới dữ liệu từ năm trước, dẫn đến sai số liệu sổ kho. Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu lên MISA SME.NET 2021, số liệu bị sai so với dữ liệu gốc trên MISA SME.NET 2012

Giải pháp: Tình huống trên được xử lý như sau:

 • Thực hiện bảo trì và tính giá xuất kho đối với dữ liệu gốc trên MISA SME.NET 2012.
 • Kiểm tra, đối chiếu, điều chỉnh để số liệu được khớp giữa Sổ kho và Số cái.
 • Thực hiện tạo mới dữ liệu từ năm trước trên MISA SME.NET 2012, sau khi đảm bảo số liệu không bị lệch.
 • Thực hiện chuyển đổi dữ liệu được tạo mới lên MISA SME.NET 2021

Tình huống 5

 • Dữ liệu trên MISA SME.NET 2012: Với các chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ không nhập thông tin số hoá đơn, vẫn cho phép lấy lên bảng kê mua vào và tổng hợp lê tờ khai thuế. Đồng thời, thực hiện khấu trừ thuế vẫn đúng
 • Dữ liệu trên MISA SME.NET 2021: Với các chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ không nhập thông tin số hoá đơn, sẽ không cho phép lấy lên bảng kê mua và và tờ khai thuế GTGT (trừ trường hợp mua vào không có hoá đơn).
 • Vì vậy sau khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2021, khi vào dữ liệu trên MISA SME.NET 2021 xem tờ khai thuế GTGT và bảng kê mua vào vẫn thấy khớp với MISA SME.NET 2012, nhưng khi khấu trừ thuế thì số thuế không đúng với bảng kê. Ngoài ra, khi vào bảng kê mua vào trên giao diện Chọn chứng từ sẽ không hiển thị các chứng từ này và các chứng từ này sẽ được kê ở mục các chứng từ, hóa đơn không đủ điều kiện kê lên bảng kê. Nếu xóa bảng kê đi lập lại, thì các chứng từ này cũng sẽ không lấy lên bảng kê.

Giải pháp: Tình huống trên được xử lý như sau:

 • Mở dữ liệu mới chuyển đổi trên MISA SME.NET 2021.
 • Vào Báo cáo\Thuế\Đối chiếu thông tin hóa đơn trên bảng kê mua vào và chứng từ, kiểm tra lại thông tin chênh lệch giữa bảng kê và chứng từ và sửa đổi lại chứng từ cho phù hợp.
 • Đối với các chứng từ chưa nhập số hóa đơn thực hiện nhập bổ sung số hóa đơn.
 • Sau đó, thực hiện xóa bảng kê mua vào và lập lại.
Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay