Quản lý hủy tour

Việc huỷ tour được quản lý trên phần mềm thông qua các nội dung sau:

1. Lập hợp đồng dịch vụ cho các tour du lịch

1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).


2. Khai báo hợp đồng bán:

  • Tích chọn Hợp đồng.
  • Khai báo các thông tin chung về hợp đồng.
    • Tại mục Tình trạng hợp đồng để giá trị là Đang thực hiện hoặc Chưa thực hiện.

  • Khai báo các khoản dự kiến cần chi ra để thực hiện hợp đồng.

  • Khai báo các dịch vụ du lịch được bán theo hợp đồng.

3. Nhấn Cất.

2. Ghi nhận tình trạng thực hiện đối với các tour bị huỷ

1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn tab Hợp đồng bán.
2. Chọn hợp đồng có tour bị huỷ trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải và chọn Tình trạng hợp đồng\Huỷ bỏ.

3. Thống kê các hợp đồng bị huỷ

1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn tab Hợp đồng bán.
2. Tại cột Tình trạng hợp đồng, chọn giá trị là Huỷ bỏ.
Cập nhật 01/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay