1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Du lịch
  5. Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Quản lý nhập – xuất – tồn kho hàng khuyến mại

Việc quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng khuyến mại được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập kho quản lý hàng khuyến mại

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Kho, nhấn Thêm.
2. Khai báo kho quản lý hàng khuyến mại.

3. Nhấn Cất.

2. Nhập kho hàng nhận về để khuyến mại

1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho.
2. Khai báo hàng khuyến mại được nhập về kho. => Cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ chọn giá trị là Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Để hiển thị được cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ trên chứng từ, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Vật tư hàng hoá và tích chọn Có phát sinh hàng hoá nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược.

3. Ghi nhận hàng được khuyến mại khi bán

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hoá đơn bán hàng/Hoá đơn xuất khẩu/Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận uỷ thác XK.
2. Nhấn chuột phải trong phần chi tiết chứng từ, chọn Sửa mẫu (Hoặc vào Mẫu\Quản lý mẫu) để thiết lập hiển thị cột Hàng khuyến mại.3. Khai báo chứng từ bán hàng => Tích chọn cột Hàng khuyến mại đối với những mặt hàng được khuyến mại.

4. Nhấn Cất.
5. Nhấn Lập CTBH  và tích chọn Kiêm phiếu xuất kho trên chứng từ bán hàng
6. Trên tab phiếu xuất, tại cột Hàng hoá giữ hộ/bán hộ trong tab Giá vốn: chọn Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi đối với hàng được khuyến mại.

7. Nhấn Cất.

4. Xem báo cáo tồn kho hàng khuyến mại

1. Chọn Báo cáo\tab Danh sách Báo cáo\nhóm báo cáo Kho (Hoặc Vào phân hệ Kho\tabBáo cáo phân tích, nhấnBáo cáo).
2. Chọn báo cáo nhập, xuất, tồn kho của hàng khuyến mại (Tổng hợp tồn kho, Sổ chi tiết vật tư hàng hoá,…). Ví dụ: Tổng hợp tồn kho

3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Kho, chọn thống kê theo Hàng nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

4. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 26/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay